KASTAMONU TÜRKÜLERİ

ÇANAKKALE İÇİNDE

Çanakkale içinde aynalı çarşı
Ana ben gidiyom düşmana karşı
Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde bir uzun selvi
Kimimiz nişanlı kimimiz evli
Of gençliğim eyvah

Çanakkale üstünü duman bürüdü
On üçüncü fırka harbe yürüdü
Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde toplar kuruldu
Vay bizim uşaklar orda vuruldu
Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde bir dolu testi
Analar babalar umudu kesti
Of gençliğim eyvah


ALÇAK CEVİZ DALLARI

Alçak ceviz dalları (bidanem aman)
Sıva (da) beyaz (beyaz) kolları (ben yandım)
Sıva (da) beyaz (beyaz) kolları
Yar nereden geleyim (bidanem aman)
Kol bekliyor yolları (ben yandım)
Kol bekliyor yolları

Vay benim kınalı (da) kekliğim (ben yandım)
Yolunu nerelerde bekleyim
Vay benim kubalı (da) kekliğim (ben yandım)
Yolunu nerelerde bekleyim

İndim dereye durdum (bidanem aman)
Bir çift güvercin vurdum (ben yandım)
Bir çift güvercin vurdum
Güvercinim uyurken (bidanem aman)
Bir dilbere vuruldum (ben yandım)
Bir dilbere vuruldum

Vay benim kınalı (da) kekliğim (ben yandım)
Yolunu nerelerde bekleyim
Vay benim kubalı (da) kekliğim (ben yandım)
Yolunu nerelerde bekleyim


ALİM GİTME PAZARA

Ali'm gitme pazara
Uğratırlar nazara (of)
Ali'm ölmüş diyenler
Kendisi girsin mezara
Gül gül aman ölürüm ayrılamam

Ali'min abası var
Sırtında kebesi var (of)
Ali'm çok güzel amma
Ne çirkin ablası var
Gül gül aman ölürüm ayrılamam

Ali'min hecesi var
Gündüzü gecesi var (of)
Tasalanma nazlı yar
Her işin nicesi var
Gül gül aman ölürüm ayrılamam


AŞK-I EZEL-İ AŞIKA

Aşkın ezel-i aşıka Hüdadır
Bir neşve nümadır
Tahkik-i gönül şehrine pür nur-u ziyadır
Minhacı Hüdadır

Bir dilli bilur aşk-ı hakikat haberinden
Söyler eserinden
Elbette o dil beyt-i nazargahı Hüdadır
Kal ehl-i cüdadır

Sofi beni dehreyleme kim mescide gelmez
Hak rahın bilmez
Ben mutekidem guşe-i meyhane banadır
Mescit de sanadır

Sofi beni men eyleme cünuniyet-i aşktan
Ve dersin o meşkten
Sofi bana vasfeyleme cennet ile huri
Bilmem o huzuri

Aşık olanın aşk ile matlubu rızadır
Bakisi hebadır
Emrah güher izhar eder ehl-i hüner ister
Yani dürer ister


ASGER GATAR OLMUŞ

Asger gatar gatar olmuş gidiyor
Bulgar dağlarını seyran ediyor
Analar babalar figan ediyor

Gitti kömür gözlüm eyleyemedim
Ar ettim ellere söyleyemedim

Gartal guşun ganadından al olur
Nazlı yarin yanağında bal olur
Sevip sevip ayrılması zor olur

Yaktı ciğerimi karlı buz gibi
Gözü yaşlı gelinler ağlar kız gibi


ASGER YARİM (GÖKÇE AĞACIN KİLİMİ)

Gökçe ağacın kilimi
Tut kaynana dilini
Oğlun akşam gelince
Kırar kambur belini

Oy oy oy yarim
Askerdir benim yarim
Subaylar izin verse
Can olur gelir yarim
Hey hey hey yarim
Askerdir benim yarim
Subaylar izin vermez
Ne yapsın benim yarim

Bahçede bakla kaynana
Dibini de yokla kaynana
Oğlun akşam gelecek
Pırtını topla kaynana

Oy oy oy yarim
Askerdir benim yarim
Subaylar izin verse
Can olur gelir yarim
Hey hey hey yarim
Askerdir benim yarim
Subaylar izin vermez
Ne yapsın benim yarim

Kaynananın dileği
Hep doldurur fileyi
Oğlan askere gidince
Gelin çeker çileyi

Oy oy oy yarim
Askerdir benim yarim
Subaylar izin verse
Can olur gelir yarim
Hey hey hey yarim
Askerdir benim yarim
Subaylar izin vermez
Ne yapsın benim yarim

Kaynanam bakar camdan
Suyu doldurdum çaydan
Ben yarimden vazgeçmem
Geçerim tatlı candan

Oy oy oy yarim
Askerdir benim yarim
Subaylar izin verse
Can olur gelir yarim
Hey hey hey yarim
Askerdir benim yarim
Subaylar izin vermez
Ne yapsın benim yarim

Kaynanamı severim
Elaleme överim
Eller bana acırsa
Askerime giderim

Oy oy oy yarim
Askerdir benim yarim
Subaylar izin verse
Can olur gelir yarim
Hey hey hey yarim
Askerdir benim yarim
Subaylar izin vermez
Ne yapsın benim yarimATLAMBAÇ TAŞLARIN ATLAYAMADIM

Atlambaç taşların atlayamadım
Gizli sırlarımı saklayamadım
Bir tek düşmanımı haklayamadım

Ağla kömür gözlüm yol ayrı düştü
Ağla sevdiceğim yol ayrı düştü

Ayva dibi serin olur yatmaya
Gızlar gelir sıra sıra bakmaya
Altun ister ak gerdana takmaya

Ağla kömür gözlüm yol ayrı düştü
Ağla sevdiceğim yol ayrı düştü


AYVALI'DA KURU KAVAK

Ayvalı'da kuru kavak
Doruğunda yeşil yaprak
Elim kına başım duvak
Uyan Salim Bey'im uyan

Ayvalı'dan indirdiler
Otomofile bindirdiler
Bir daracık aralıkta
Salim Bey'i öldürdüler

Ayvalı'nın yazıları
Ava çıkmış tazıları
İyil iyil iyildiyor
Salim Bey'in kuzuları

BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEY'İNE

Hey hey efeler hey
Benden selam olsun Bolu Beyi'ne
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
At kişnemesinden gargı sesinden
Dağlar seda verip seslenmelidir

Hey hey gine de hey
Düşman geldi tabur tabur dizildi
Alnımıza kara yazı yazıldı
Tüfek icad oldu mertlik bozuldu
Eğri kılıç kında paslanmalıdır

Hey hey efeler hey
Köroğlu döner mi kendi şanından
Çıkarır çoğunu er meydanından
Kırat köpüğünden düşman kanından
Çevre dolup şalvar ıslanmalıdır


BERBER DÜKKANINI AÇALIM

Berber dükkanını açalım
İçine gülleri saçalım
Berberden nasıl geçelim

Aman da berber
Yanağı da terler
Çifte de benler hey
Berber yandım amanın
Sen kime yandın

Berber dükkanının kilidi
Dün gece gelen kim idi
Vallahi de billahi de berber şahidi

Aman da berber
Yanağı da terler
Çifte de benler hey
Berber yandım amanın
Sen kime yandın


BEYLER BAHÇESİNDEN ATLAYAMADIM

Beyler bahçesinden atlayamadım
Cephanem döküldü toplayamadım
Zalım düşmanları haklayamadım

Var git oğlan var git ben sana varmam
Annenden babandan intizar almam

Tabancası elinde
Şişhanesi belinde
Güzel İzmir yolunda
Ben bir yosmaya vuruldum

Beyler bahçesinde kandiller yanar
Kandilin şavkına bülbüller konar
Herkes sevdiğine böylemi yanar

Var git oğlan var git ben sana varmam
Annenden babandan intizar almam

Tabancası elinde
Şişhanesi belinde
Güzel İzmir yolunda
Ben bir yosmaya vuruldum


BİR SARI YILAN KOVALADI BENİ

Bir sarı yılan kovaladı beni
Kara çalılara doladı beni
Çağırın anamı gelsin yanıma
Tutsun yılanı sarsın koluna

Gelirim yavrum gelirim kuzum
Tutamam yılanı saramam koluma
Sensiz olurum kolsuz olamam

Bir sarı yılan kovaladı beni
Kara çalılara doladı beni
Çağırın babamı gelsin yanıma
Tutsun yılanı sarsın koluna

Gelirim yavrum gelirim kuzum
Tutamam yılanı saramam koluma
Sensiz olurum kolsuz olamam

Bir sarı yılan kovaladı beni
Kara çalılara doladı beni
Çağırın yarimi gelsin yanıma
Tutsun yılanı sarsın koluna
Gelirim yarim gelirim gülüm
Tutarım yılanı sararım koluma
Sensiz olamam kolsuz olurumBÜLBÜL TEK UYANDIM

Bülbül tek uyandım bir seher-ü nagah
Gördüm ki uğramışam bir mürg-i zare
Tutuştum dem be dem yakıldım eyvah
Yakıldım yandım nar ü hezare

Gördüler ki beni hali perişan
Cem oldu Aristo Eflatun Lokman
Nabzıma el vurdu bin bir tabiban
Dediler derman yok buna ne çare


ÇIBIK LÜLESİN BULMUŞ

Çıbık lülesin bulmuş
(Ben yandım aman yar yar aman)
Aman ağam kölesin bulmuş
(Ağam paşam of ciyer köşem of)
Aman ağam kölesin bulmuş
(Ağam yatakda durman ayakda)
Ağam iki evlenmiş
(Ben yandım aman yar yar aman)
Aman şimdi cezasın bulmuş
(Ağam paşam of ciyer köşem of)
Aman şimdi cezasın bulmuş
(Ağam yatakda durman ayakda)

Kahve içtim fincandan
(Ben yandım aman yar yar aman)
Aman kenarları mercandan
(Ağam paşam of ciyer köşem of)
Aman kenarları mercandan
(Ağam yatakda durman ayakda)
Çek hançeri vur beni
(Ben yandım aman yar yar aman)
Aman ben de bıktım bu candan
(Ağam paşam of ciyer köşem of)
Aman ben de bıktım bu candan
(Ağam yatakda durman ayakda)ÇIKABİLSEM ŞU YOKUŞUN DA BAŞINA

Çıkabilsem aman şu yokuşun da başına
(Yandım aman ey gülüm aman ey)
Ay mı doğmuş gün mü doğmuş
Tabancamın tabancamın kaşına

Efem şöyle efem böyle olmaz olmaz
Gümüş yüzük dar olmaz

Gide gide aman kundurama da kum doldu
(Yandım aman ey gülüm aman ey)
Ağlar iken ağlar iken gözlerime gözlerime kan doldu

Efem şöyle efem böyle olmaz olmaz
Gümüş yüzük dar olmaz


DEMİRCİLER DEMİRİ NASIL DÖĞERLER

Demirciler demiri nasıl döğerler
Şöyle döğerler böyle döğerler
Şöyle mi şöyle
Böyle mi böyle
Var yare böyle

Kalaycılar kalayı nasıl kalaylar
Şöyle kalaylar böyle kalaylar
Şöyle mi şöyle
Böyle mi böyle
Var yare böyle

Oduncular odunu nasıl keserler
Şöyle keserler böyle keserler
Şöyle mi şöyle
Böyle mi böyle
Var yare böyle

Sobacılar sobayı nasıl yaparlar
Şöyle yaparlar böyle yaparlar
Şöyle mi şöyle
Böyle mi böyle
Var yare böyle


DEMİRCİLER DEMİRİ NASIL DÖĞERLER 2

Demirciler demürü neyile döğerler
Şöyüle döğerler böyüle döğerler
Şöyüle mi böyüle böyüle mi şöyüle
Var yare söyle

Kalaycılar kalayı nasıl kalaylar
Şöyüle kalaylar böyüle kalaylar
Şöyüle mi böyüle böyüle mi şöyüle
Var yare söyle

Sobacılar sobayı neyile boyarlar
Şöyüle boyarlar böyüle boyarlar
Şöyüle mi böyüle böyüle mi şöyüle
Var yare söyle


DOLMA GAZANINA VARDIM


Dolma gazanına vardım dolması eksik
Dolmaya dadanmış bir sarı pisik
Taze gelin senin kısmetin eksik

Taze gelin hep mi yedin dolmayı hep hep
Eyşili mayahoş sarmayı lop lop

Birer birer aldım tükenmez sandım
Dolma için adam dövülmez sandım
Anamın evine kovulmaz sandım

Taze gelin hep mi yedin dolmayı hep hep
Eyşili mayahoş sarmayı lop lop


ET ALDIM DİRHEMİNEN


Et aldım dirheminen
Öldürdün vereminen
Böyle yangınlık m'olur
Ayda bir selamınan

Gül gül aman
Vurgunum ayrılamam

Alim gitme pazara
Uğradırlar nazara
Alim ölmüş diyenler
Kendisi girsin mezara

Gül gül aman
Aşıkım ayrılamam

Alim Alim aş da gel
Dağ yoluna düş de gel
Anan izin vermezse
Pencereden aş da gel

Gül gül aman
Aşıkım ayrılamam


EVLERİNE VARAMADIM ARIMDAN

Aman
Evlerine varamadım arımdan
Ayırdılar beni nazlı yarimden yar yar
Kim ayrılmış ben ayrılam yarimden
Armudu daldan edalı yardan ayrılmam senden

Aman
Evlerine varagele eğlendim
İftiradır dilden dile söylendim yar yar
Ben o yarin edasına imrendim
Varam gidem annesine yalvaram yar yar yarGADİFE YASTIK YÜZÜ

Gadife yastık yüzü of of
Kimse bilmez kalbimizi
Hafif bir rüzigar esti
Dakımcı ayırdı ikimizi of

Aman aman of
Yandım aman of
Gönül yarsız eğlenmeyor

Gadifeden kesesi of of
Gayfeden gelir sesi
Oturmuş nargile içer
Ciğerimin köşesi of

Aman aman of
Yandım aman of
Gönül yarsız eğlenmeyorGAPUDAN GİRDİM ŞAMDAN

Gapudan girdim şamdan
Perdeyi kaldır camdan
Al hançeri vur sineme
Ben de bıktım bu candan

Aman aman Saray Çeşmesi'ne
Ben yandım güzeller seçmesine

Gardan girdim oluk
(Gapudan girdim oluk)
Bitleme Abam yanuk
Her yanı gözel
Azucuk rengi çaluk

Aman aman Saray Çeşmesi'ne
Ben yandım güzeller seçmesine

Yılana bak yılana
Şu karşıda durana
Ben yarimi yitirdim
Yüzlük altın bulana

Aman aman Saray Çeşmesi'ne
Ben yandım güzeller seçmesine

(TRT Arşivinde yer almayan ek dörtlükler)
Gapudan girdim oda
Çok para yedik burda
Koğsanız da gitmeyiz
Kalacağız biz burda

Kilisenin çanı yok
İçinin düzeni yok
Çok memleketler gezdim
Bitlem'den güzeli yokGARA GOYUN YAYILIR

Gara goyun yayılır annem
Saçakları sayılır amman amman
Saçakları sayılır yörü
Çıkma güzel dışarı annem
Seni gören bayılır amman amman
Seni gören bayılır yörü

Ak goyun kuzusuna yavrum
Can kaynar bazısına amman amman
Can kaynar bazısına yörü
Ne dedim de ağlıyon annem
Alnımız yazısına amman amman
Alnımız yazısına yörü

Makarada ipliğim annem
Kafeslerde kekliğim amman amman
Kafeslerde kekliğim yörü
Hangi yoldan gelecen annem
Yollarını bekleyim amman amman
Yollarını bekleyim yörü
GARDİYAN


Mapushane çeşmesi
Yandan akıyor yandan
Mapusluk birşey değil
Ayrılık var bir yandan

Ey gardiyan, gardiyan
Tabancamı ver bana
Tabancamın uğruna
(Güzel bir kız uğruna)
On yıl verdiler bana

Duvara deleyim mi
Yanına geleyim mi
Aç kapıyı gardiyan
Üç altın vereyim miGENÇ OSMAN

Bir sabah namazı tozdan dumandan
Gılıcın kabzası görülmez gandan
Yan anam yan bana derler Genç Osman
Yiğitlere serdar oldu Genç Osman

Bir sabah namazı bedenden aştı
Kellesi düştü de gine savaştı
Nice kafirlerin tedbiri (tedbili) şaştı
Şehitlere serdar oldu Genç Osman


HAYDİNDİ KİRTMENİN KIZI

Haydindi kirtimenin kızı (sunam of)
Yanağı gülden kırmızı
Gerdanında beni var (aman)
Sandım seher yıldızı

(Bağlantı)
Kirtimde kirt kirtim kirt
Kirtimde kirt kirtim kirt
Kirtimde kirt kirtim kirt

Öyledir yar öyledir (sunam of)
Aşk adamı şöyledir
Almış kirtimeni yanına (aman)
Bülbül gibi şöyledirHOZURDAYOR AŞAĞI İMARET ARISI

Hozurdayor aşağı imaret arışı
Seyre çıkmış güzellerin sürüsü

Vay dudu dillim amman
Bir daneciğim amman amman
Yandı yüreğim amman amman yandı ciğerim

Benim yarim memlekatin yarısı
Göste uçan durnam ganadı burma

Kırk çeşmeden sular içtim kanmadım
Yedi yerden gurşun yedim ölmedim

Aman çavuş ben dünyama doymadım
Gökte uçan durnam ganadı burma


ILGAZ'A GİTTİK TAZUYA

Ilgaza gittik tazu'ya
Anı da saldı yazuya
Bakdın mı gara yazuya

(Bağlantı)
A dağlarda kalan oğlum
Çam dibinde buyan oğlum

Altuna yayduğu pürler
Üstüne şalını bürler
Çamlar acı acı gürler


İNDİM DERE BEKLERİM

İndim dere beklerim (aman of)
Vay benim emeklerim
Eller yarim dedikçe (aman of)
Sızlıyor yüreklerim

İndim derede durdum (aman of)
Yedi gövercin vurdum
Yedi kızın içinde (aman of)
Kemiksiz'e vuruldum

İndim dere başına (aman of)
Sabun koydum taşına
Sevda nedir bilmezdim (aman of)
O da geldi başımaKALE KALEYE KARŞI

Kale kaleye karşı
Kalenin altı çarşı Nadide'm aman
Esger oldum gidiyom Nadide'm aman
Dosda düşmana garşı

Ben sana gelin mi dedim
Duvağı telli gelin
Yanağı ballı gelin
Hadindi allıçlı gelin
Püskülü bağlı gelin
Topuğu benli gelin

Kaleden indim ancak
Elimdedir al sancak Nadide'm aman
Ne kız oldum ne gelin Nadide'm aman
Ateşe yandım ancak

Ben sana gelin mi dedim
Duvağı telli gelin
Yanağı ballı gelin
Hadindi allıçlı gelin
Püskülü bağlı gelin
Topuğu benli gelinKALEDEN İNİŞ Mİ OLUR?

Kaleden iniş m'olur
Ham demir gümüş m'olur
İlk gözüm seni gördü
Sonradan dönüş m'olur

Kale kaleye karşı
Kalenin dibi çarşı
Gel beraber gezelim
Dosta düşmana karşı
Kaleden iniyorum
Çağırsan geliyorum
Aşkından kibrit oldum
Üfürsen yanıyorumKARA KUZUM SANA ÇANLAR TAKAYIM

Kara da kuzum sana da çanlar takayım
(aman aman takayım)
(ah) Takayım da ben zevkime bakayım (aman)
(ah) Senin için dağı daşı yakayım
(aman aman yakayım)

Meleme de guzum meleme de
Vazgeç eşinden (aman)
Aşgıla sevda gitmez (geçmez)
Oldu başımdan (aman)

Akşam da oldu nerelere gideyim
(aman aman gideyim)
(ah) Sabah olsun sürülerle güdeyim (aman)
(ah) Sen olmazsan şu cihanda nedeyim
(aman aman nedeyim)

Meleme de guzum meleme de
Vazgeç eşinden (aman)
Aşgıla sevda gitmez (geçmez)
Oldu başımdan (aman)KARANFİLİM DAĞ BAŞINDA

Karanfilim dağbaşında çanakta
Benim yarim şu karşı ki konakta
Benleri var sıra sıra yanakta

(Bağlantı)
Gelin gelin ey dostlar bakın ahbaplar
Sevda beni neyliyor
Başında da mor fes sırtında da canfes
Sallanı sallanı geliyor

Karanfilim dağ başında bitmez mi
Gül olmazsa bülbül coşup ötmez mi
Issız kalan yuva yarsız tütmez miKİRTMEN KIZI

Haydindi Kirtmenin kızı (sunam of)
Yanağı gülden kırmızı
Gerdanında beni var (aman)
Sandım seher yıldızı

Kirtim de kirt
Kirtim kirt
Kirtim de kirt
Kirtim kirt
Kirtim de kirt
Kirtim kirt

Öyledir yar öyledir (sunam of)
Aşk adamı söyledir
Almış kirtmeni yanına (aman)
Bülbül gibi söyledir

Kirtim de kirt
Kirtim kirt
Kirtim de kirt
Kirtim kirt
Kirtim de kirt
Kirtim kirt


KIYIKTAN ÇIKTIM YORULDUM

Kıyıktan çıkdım yoruldum aman
Ben bir güzele vuruldum

Eşim aman dostum aman
Bu can sana kurban olsun aman

Kıyığın yolları iki aman
Kaldı kunduramın teki

Eşim aman dostum aman
Bu can sana kurban olsun aman

Kıyığın yolları üçtür aman
Sevip ayrılması güçtür

Eşim aman dostum aman
Bu can sana kurban olsun aman
KIZ BAHÇENDE GÜL VAR MI

Kız bahçende gül var mı
Dalında bülbül var mı
Bu akşam geleceğim
Tenhalarda yer var mı

Haydindi saray çeşmesine
Ben yandım badem ezmesine

Kız bahçende mor meni
Verem ettin sen beni
Nasıl verem olmayım
Eller sarıyor seni

Haydindi saray çeşmesine
Ben yandım badem ezmesine


MAPUSHANE ÇEŞMESİ

Mapushane çeşmesi
Yandan akıyor yandan
Mahpusluk bir şey değil
Ayrılık var bir yandan
Ben verem oldum yar yoluna

Duvarı deleyim mi
Yanına geleyim mi
Aç kapıyı gardiyan
Beş altın vereyim mi
Ben verem oldum yar yoluna

Oy mustantik mustantik
Tabancamı ver bana
Tabancamın kirinden
On yıl verdiler bana
Ben verem oldum yar yolunaMURAT REİS

Murat Reis ey der hey gaziler hazır olun vaktinize
Hazreti Ali Düldüle bindiği günlerdir bugün
El ayak hurdahaş olup şehid olur gaziler
Analar oğul deyip andığı günlerdir bugün

Gün doğmadan rastgeldim o yezide pusuda
Ümidimiz budur Hakk'tan kılıç arşa asıla
Döğüşelim ey gaziler nice başlar kesile
Ulu kuşlar leşlere doyduğu günlerdir bugün

Murat Reis geldi gülbang çektirdi
Din-i İslam sancağın diktiği vaktin
Padişah uğruna niyet eyledi
Çıkıp Cezayir'den gittiği vaktinÖRDEĞİSEN GÖLE GEL

Ördeğisen göle gel
Şahin isen gola gel
Dağlarda galdım
Hanım ablam sevdaya daldım

Ördek suya dal da gel
Yardan haber al da gel
Ersil'de kış var
Hanım ablam bunda bir iş var

Eğer yarim gelmezse
Yalvar yakar al da gel
Dağlar gazeli
Hanım ablam dünya güzeli

Kaynar kazan taşmaz mı
Yol buradan aşmaz mı
Dağlarda galdım
Hanım ablam sevdaya daldım

Sil gözünün yaşını
Ayrılan kavuşmaz mı
Dağlar gazeli
Hanım ablam dünya güzeliSANA ÖĞRETEYİM (TOPAL KOŞMA)

Sana öğreteyim de dağdan aşmayı
Bir sen söyle bir ben topal koşmayı

Dağdan dağa aşmayınan yol olmaz
Altın yere düşmeyinen pul olmaz

Bir yiğit de bir dilberi severse
Bir gececik olmayınan dul olmaz

Yiğidin başına gelmedik olmaz
İş başa gelince çekilir böyle

Ben de bildim bahtım olmadığını
Dahi çilelerim dolmadığını

Ellerin beğenip almadığını
Getirdin başına dert ettin felek


SAYİDEM OTUR YANIMA

Sayidem Sayidem otur yanıma
Sürmeler mi çekeyim ela ela gözüne
Uyma da dedim uydun eller sözüne

Top zülüflü Sayidem otur otur yanıma
Kardan beyaz kollarını dola dola boynuma

Evlerinin önü hamam kapısı
Hamamdan geliyor nazlı yarin kokusu
Kendi küçük amma cilve kutusu

Top zülüflü Sayidem otur otur yanıma
Kardan beyaz kollarını dola dola boynuma


SEHER VAKTİ BÜLBÜL AĞLAR

Seher vakti bülbül ağlar ekseri
Bülbülün gözyaşı deler mermeri
Sen ağlarsın gülün yoktur haberi
Yazıktır ömrüne divane bülbül

Seher vakti senin ah u zarından
Düşer bir velvele gülşene bülbül
Sen de mi ayrıldın nazlı yarinden
Giriftarsın derd-i hicrana bülbül


SEPETÇİOĞLU

Sepetçioğlu bir ananın kuzusu
Hiç gitmiyor kollarımın sızısı
Böyle imiş alnımızın yazısı
Yassıl dağlar Osman Efem geliyor

Yaslan Sepetçioğlu yaslan
Laleli çimenli dağlara yaslan
Analar doğurmaz böyle bir aslan
Yassıl dağlar yassıl aslan geliyor

Kalk gidelim kışla önüne aşağı
Salıvermiş ince belden kuşağı
Yaman olur Kastamonu uşağı
Yassıl dağlar yassıl aslan geliyor

Hep düşmanlar mahkemeye doldular
Anamı babamı mahkemeden kovdular
Sünek gibi koç yiğidi boğdular
Yol verin aslan efeme aman dumanlı dağlarSİVASTOPOL ÖNÜNDE YATAN GEMİLER

Sivastopol önünde yatan gemiler
Atar nizam topun dünya iniler
Vadesinden evvel ölen yiğitler

Anacığım anacığım bana ağlama
Eğer gelmezsem kara bağlama

Sivastopol önünde sıra söğütler
Oturmuş binbaşı asker öğütler
Askere gidiyor babayiğitler

Anacığım anacığım bana ağlama
Eğer gelmezsem kara bağlamaŞU ÇIRDAKTAN GECE GEÇTİM

Şu Çırdakdan da aman gece geçdim
Yavrum karlı buzlu sular içdim
Ben o yardan da aman vaz mı geçdim

Yavrum şekvalar olsun Mevla'ya
Ah güvenemem fani dünyaya
Ben bir şey oldum oldum
Sarardım soldum

Şu Çırdağın da aman ekinleri
Aman top top olmuş kekülleri
O yarimin de aman vekilleri

Yavrum şekvalar olsun Mevla'ya
Ah güvenemem fani dünyaya
Ak saplı bıçak bıçak
Seni beni vuracakŞU ÇIRDAKTAN (YARIM ÇIRDAK)

Şu çırdaktan da (aman) öğlen geçtim
Yarim karlı buzlu da sular içtim
Ben o yardan da (aman) vaz mı geçtim

Yuvarlağım toparlağım kalk gidiverelim
Cığarayı feneri yak gidiverelim

Şu çırdağın da (aman) ekinleri
Yarin top top olmuş da kakülleri
Nazlı yarin de (aman) vekilleri

Yuvarlağım toparlağım kalk gidiverelim
Cığarayı feneri yak gidiverelimŞU DAĞLAR OLMASAYDI

Şu dağlar olmasaydı
Yaprağı solmasaydı
Ölüm Allah'ın emri sunam ey ey
Ayrılık olmasaydı
Dağlar ey dağlar ey ey ey

Dağı duman olanın
Hali yaman olanın
Gözüne uyku gelir sunam ey ey
Yari nihan olanın
Dağlar ey dağlar ey ey eyTAŞKÖPRÜ'NÜN YOLLARI

Ne uzundur Taşkörü'nün yolları
Ah ne yamandır şu sarayın gulları
Bükülmüyorceza ireyisinin golları

Aman Allah al başımdan sevdayı
Genç yaşımda zindan ettin dünyayı

Ötüşen horozlar sabahlar olsun
Ah ışısın bacalar gözlerim görsün
Sen ölürsen kimler eylesin

Aman Allah al nedir bunun çaresi
İflah olmaz telli gurşun yaresi

Bir taş attım şu karşıya tık dedi
Ah zalim oğlan anam evde yok dedi
İnanmazsan çok yukarı bak dedi

Aman Allah al başımdan sevdayı
Genç yaşımda zindan ettin dünyayı

TİRDİNE BANDIM

Of oooof (Hey Heeey)
Sabahleyin erken çifte giderken amman amman
Öküzüm torbadan düşmüş gördün mü amanini yandım

Amanini amanini amanini yandım
Tiridine tiridine tiridine bandım
Bedava mı sandın para vidim aldım

Of oooof (Hey Heeey)
Manda yuva yapmış söğüt dalına amman amman
Yavrusunu sinek kapmış gördün mü amanini yandım

Amanini amanini amanini yandım
Tiridine tiridine tiridine bandım
Bedava mı sandın para vidim aldım

Of oooof (Hey Heeey)
Aşağıda pınar güzellerin yoludur amman amman
Tosya'da kuşağı ince belin gülüdür amanini yandım

Amanini amanini amanini yandım
Tiridine tiridine tiridine bandım
Bedava mı sandın para vidim aldım

Of oooof (Hey Heeey)
Aşağıdan geliyor Türkmen koyunu amman amman
Selviye benzettim yarin boyunu amanini yandım

Amanini amanini amanini yandım
Tiridine tiridine tiridine bandım
Bedava mı sandın para vidim aldım

Of oooof (Hey Heeey)
Aşağıdan geliyor al yeşil bayrak amman aman
Sen kimin yarisin her yanın oynak amman amman

Amanini amanini amanini yandım
Tiridine tiridine tiridine bandım
Bedava mı sandın para vidim aldım

Of oooof (Hey Heeey)
Sabah erken ezan okurken amman amman
Müezzin minareden uçmuş gördün mü amanini yandım

Amanini amanini amanini yandım
Tiridine tiridine tiridine bandım
Bedava mı sandın para vidim aldım

Of oooof (Hey Heeey)
Neler geldi neler geçti felekten amman amman
Un elerken deve geçti elekten amanini yandım

Amanini amanini amanini yandım
Tiridine tiridine tiridine bandım
Bedava mı sandın para vidim aldım

TOPRAKKÖPRÜ TOPRAKKÖPRÜ

Toprakköprü Toprakköprü
Bağın da bahçen şen olsun
Hasan da beyim öldün ise
İspiroğlu sağolsun

Yağma da yağmur esme de rüzgar
Yolda yolcum var benim
Islahane çarşusunda
Bir ala gözlüm var benim

Döşediler galdurumu
Hasan da yeni çarşuya
Durma Hasan çay çağlıya
Geçemezsin garşuya

Yağma da yağmur esme de rüzgar
Yolda yolcum var benim
Islahane çarşusunda
Bir ala gözlüm var benimÜÇ GÜZEL OTURMUŞ İSKAMBİL OYNAR

Üç güzel oturmuş iskambil oynar
(Yar yandım aman)
İskambil üstüne bülbüller konar ey
Herkes sevdiğine böyle mi yanar
(Yar yandım aman)

A benim zülfü siyahım garden beyazım
Annen seni südilen mi yoğurdu süt beyazım

Konaklar yaptırdım (a yarim) yüceden yüce
(Yar yandım aman)
İçinde yatmadım üç gün üç gece ey
Kurbanlar keseyim (a yarim) sardığım gece
(Yar yandım aman)

A benim zülfü siyahım garden beyazım
Annen seni südilen mi yoğurdu süt beyazımÜÇ KUŞUDUK UÇAR İDİK HAVADA

Üç kuşuduk amman uçar idik havada yandım
Avcı da vurdu kavurdular ben
Yandım aman amman tavada
Yavru da kuşlar amman öksüz kaldı yuvada yandım

İftiradır hey mustandık
Ben yandım aman amman iftira
Allah da bizi aygın baygın
Bu sevdadan sevdadan gurtara

Üç giderim amman beş ardıma bakarım yandım
Coşkun da sular gibi durmaz
Ben yandım aman amman akarım
Boynu da bükük amman yavrulara yanarım yandım

İftiradır hey mustandık
Ben yandım aman amman iftira
Allah da bizi aygın baygın
Bu sevdadan sevdadan gurtara

Ben gül idim amman kopardılar dalımı yandım
Eşim de dostum bilmez oldu
Ben yandım aman amman halimi
Benim de yarim amman memleketin zalimi yandım

İftiradır hey mustandık
Ben yandım aman amman iftira
Allah da bizi aygın baygın
Bu sevdadan sevdadan gurtaraVARIN BAKIN (GÖVCÜOĞLU)

Varın bakın ak yıldız doğmuş mu
Benim vurulduğum nazlı yarim duymuş mu
Duyduysa saçlarını yolmuş mu

Doğan doğan ayla doğdum efem dolundum
Kahpelikle sol böğrümden aman vuruldum

Gövc'oğlu'nun bacaları tüter mi
Gül dalına bülbül bülbül konmuş öter mi
Benim vadem senden evvel yeter mi

Doğan doğan ayla doğdum efem dolundum
Kahpelikle sol böğrümden aman vuruldumYAŞ NANE KURU NANE

Yaş nane kuru nane
Aman kül oldum yane yane
Ne ben öldüm kurtuldum
Aman ne sen geldin imane

Odalara küçük hanım odalara vay
Şimdi de rağbet modalara vay

Çayır çıktı dizime
Aman dolaş da gel izime
Diz dize otururken
Aman hasret kaldık yüz yüze

Odalara küçük hanım odalara vay
Şimdi de rağbet modalara vay

Eğme de güzel kaşını
Aman kim bağladı başını
Ayrılan kavuşmaz mı
Aman dil gözünün yaşını

Odalara küçük hanım odalara vay
Şimdi de rağbet modalara vayYİNE CÜDA DÜŞTÜM

(of) Yine cüda düştüm nazlı yarimden
Hasretiyle didelerim kan ağlar
(of) Bir bergüzar kaldı şivekarımdan
O da boynu buruk ciğerim dağlar (dağlar ey ağlar ey)

(of) Sarı çiçek ile sarılan dağlar
Yeşil yaprak ile güveren bağlar
(of) Sılada nazlı yar ah çeker ağlar
Oturmuş ne güzel çimenli dağlar (dağlar ey ağlar ey)YÖRÜ ÇOBAN YÖRÜ VAR GİT

Yörü çoban yörü var git anam dağ başında neler var
Yüzüm güler oynar emma içerimde neler var
Ben bu derdi çekmem emma aman çekilecek çilem var

Çilem ise çekerim anam bana ağlama
Çıkarıp allarını karaları bağlama

Yörü çoban yörü var git anam dertli çoban işine
Felek ağu gattı benim datlı aşıma
Şu gençlikte neler geldi neler geçti başıma

Çilem ise çekerim anam bana ağlama
Çıkarıp allarını karaları bağlama

Yörü çoban yörü var git anam derdim artar gün be gün
Geceler mapusta bayram gündüzleri var düğün
Kimselere baki kalmaz gelir geçer kara gün

Çilem ise çekerim anam bana ağlama
Çıkarıp allarını karaları bağlama

Şu elin sitem sözleri sıyırıyor içimi
Günah benim değil amma ben bilirim suçumu
Yaradanım alıversin düşmanımdan suçumu

Çilem ise çekerim anam bana ağlama
Çıkarıp allarını karaları bağlamaZABAH OLDU GAYINNAM GELDİ

Zabah oldu gayınnam da geldi
Nedür halin gelin hanım dedi
Ah goca ciğeri kediler yedi
Gözün körolsun gelin hanım dedi

Ağşam oldu efendim de geldi
Nedür halin bire hanım dedi
Ah goca ciğeri kediler yedi
Gözün körolsun seni karı dedi
Çağırın imamı muhtarı dedi
Boş kahadımı elime de ve'di