ŞİVEMİZ
Kelime Ve Bazı Deyimlerin Söyleniş Şekilleri

A

Avlo-Avlu
Alma-Elma
Ayu-Ayı
Amıca-Amca
Apolya-Hapörler
Ayaz-Soğuk
Ağa-Ağabey
Anız-Ekinkökü
Avuz-
Ağız
Akca-Beyaz
Apak-Bembeyaz
Abdesbozmak-Küçükabdes
Alak-Bahçe Bostan Bekleme Yeri
Avlu-Çit
Avlo-Çit
Anadut-
Azık-Yiyecek İçecek
Adduracak-
Acımak-
Ajans-Haberler
Ars-Ağaçlarda Yaşayan Sincap
Ark-Kanal Su Yolu
Anadan Üryan-Çırıl Çıplak
Ana-Anne
Arap-Siyah
Aralık-Seyrek-
Arsız-Utanmaz Hayasız
Arsuz-Utanmaz
Avuz
Arduç-Ardıç Ağacı
Ambar-Anbar
Ampül-Elektirik Lambası
Alaz-Alev
Asma-Çardağa Asılmış Üzüm
Azgun-Yerinde Duramayan
Ayanguru-Ayakta Kurumuş Orman Ağacı
Avaz-Bağırma
Ayrık Otu-Kökü Derine Giden Zor Ot
Avaz-Bağırma
Alev-Ateş
Alıç-Yaban Eriği
Ahlat-Yaban Armudu
Al-Kırmızı
Ak-Beyaz
Ala-Karışık Renk
Ağıl-Küçük Baş Hayvan Koyma Yeri
Ağu-Zehir
Aptal-Geri Zekalı
Ahmak-Akılsız Budala Bön
Ağaç Kovugu-İçi Boşalmış Ağaç
Akran-Aynı Yaşıt
Aylık-Maaş
Adam-İnsanın Erkek Cinsi
Aç Gözlü-Doymaz
Abıl Abıl Yürümek-İki Yana Sallanarak Yürümek
Ayak Yolu-Tuvalet

B

Banduma-Hindi Suyu Yağından Yapılan Yemek
Bel-Toprağı Alt Üst Etme Aleti
Balta-Odun Kesme Aleti
Bakraç-Su Kabı
Bu Yıl-Bu Sene
Bıldır-Geçen Sene
Bostan-Bahçe
Buymak-Üşümek Çok Üşümek
Baytar-Veteriner
Büsküvüt-Bisküvi
Büber-Biber
Bostan Yemişi-Salatalık
Bişleheç-Ekmek Çevirme Aleti
Boyunduruk- Öküzlerin Arabaya Koşulduğu Yer
Bazar-Pazar
Buba-Baba
Bağ-Üzüm Bahçesi
Bobin-Makara
Boynuz-Buynuz- Hayvanların Başındaki Kemiksi Madde
Budak- Tahtanın Dal Yerindeki Özürü
Bugar-P Inar
Boyat- Bayat
Bağdaş- Yere Oturma Şekli
Baca-Ocağın Duman Çıktığı Yer
Balyoz-İri Demir Çekiç
Bohça-Dört Köşe Elbise Konan Paket
Bizim Adam- Benim Eşim

C

Cöğüz- Ceviz
Cır Cır- İshal
Ceryan- Elektirik
Candarma-Jandarma
Cilet -Jilet
Curcuna- Kavga Boş Gürültü
Çuban- Çıban
Campil- Ampül
Cıgara- Sigara
Civci- Piliç Palaz
Cip- 4x4 Arazi Otomobili

Ç

Çükündür- Şeker Pancarı
Cizme- Çizme
Çul Çabut- Bez Parçası
Çirşef- Belalı Geçimsiz Kişi
Çıkı- Beze Sarılarak Saklama Küçük Bohça
Çalguç- Domuz
Çağlık- Lavoba
Çardak- Evin Holü
Çölemen-
Çapa- Bahçe Kazması
Çakı- Açılır Kapanır Bıçak
Çıra-Çam Ağacının Sakızlı Yaglı Yeri
Çıta- Ensiz Tahta
Ciklet- Sakız
Çufal- Çuval
Çekürge- Çekirge Uçan Böcek
Çomak- Yuvarlak Değnek
Çörte- Su Akan Oluk
Çömlek- Toprak Çanak
Çakar Almaz- Kullanılmayan Eski Silah
Çufalduz-
Çilte-
Çemek-

D

Duvak- Gelin Başına Bağlanan Bez
Dirgen-İki Ayaklı Ekin Düzetme Aleti
Dedekılı-Araba İle Boyundurugu Baglama Aleti
Dam- Ahır
Dene- Arpa Bugday Taneleri
Dinelemek- Ayakta Durmak
Daban- Sürülen Tarlanın Topragını Düzelten Alet
Deynek-Sopa
Düğen- Ekinden Samanla Deneyi Ayıran Alet
Dömür- Demir
Daş- Taş
Dibek Daşı- Buğday Dövülen İçi Çukur Taş
Dırmuk- Tırmık
Darak- Tarak
Daraba- Çit Şaranpol
Dem- Kan
Düşük- Çoçuğunu Kaybeden Hamile Kadın
Duz- Tuz
Duzak- Tuzak
Diril-Pamuklu Kumaş Çeşidi
Depd-Tepe
Dır Dır-Usandıracak Şekilde Söylenip Durmak
Dolama- Parmakta Çıkan Şiş Kabarcık
Düğe-Dogum Yapmamış İnek
Dağ- Orman
Dellel-Tellal
Deymen-Değirmen
Dolab- Dolap
Dide- Dede

E

Ecük-Azıcık
Esas- Gerçek
Erişte- Köy Makarnası
Eli Uzun- Hırsız
Eşarp-Kadınların Dügün Bayramlarda Taktığı Baş Örtüsü
Eyice-İyi Normal
Emzüklü-Memede Çoçuğu Olan Kadın
Elek- Un Eleme Aracı
Eyrek-Dinlenme Yeri
Eyer-Eğer-----Atlarda Oturma Yeri
Entari- Yere Kadar Uzanan Kadın Elbisesi
Eşme- Yerden Çıkan Su Birikintisi
Eysiren- Eğsiren- Hamur Kesme Aleti
Ecel-Ölüm Vakti
Elik- Dağ Keçisi
El Oğlu- Damat Koca
Elti- İki Kardeş Nanımından Her Biri
Enişte-Kardeş Veya Hala,Teyze Kocası
Erkeç-Erkek Keçi Veya Teke
Efin-Ardıç Agacı Kozası
Ezan Daşı- Ezan Okumak İçin Yerden Yuksekce Taş
Eşümük Torbası- Yogurt Torbası
Eşi Tavası- Ekşi Kaynatılan Tava
Ede- Abla
Eyseri- Büyük Çivi
Eğsi- Yanmakta Olan Odun

F

Fistan- Uzun Kadın Elbisesi
Filkete- Çatal İğne
Fışkın- Yeni Ağaç Sürgünü
Filke- Küçük Musluk
Fırıldak- Sözünden Dönen Sözünde Durmayan
Fırıldak- Rüzgar Gülü
Fırıldak- Oldugu Yerde Tur Atan
Fışkı- Odun Ufalanmış Tozsu Kırıntısı
Fer- Gözdeki Canlılık
Fırlama-Ele Avuca Sıgmaz Çoçuk
Furtuna- Fırtına
Fide-Domates Biber Aşılama
Ferik-Yumurtaya Gelmemiş Tavuk
Fişek-Tüfek Mermisi
Fitil-Gaz İdare Lambasının Gaza Deyip Yanan İpi
Fener- Hertarafı Camlı Lamba Muhafazası

G-Ğ

Galem-Kalem
Gazak-Kazak
Gavun-Kavun
Gavak-Kavak
Goç-Koç
Gapı-Kapı
Gaz-Kaz
Guzu-Kuzu
Gasaba-Kasaba
Gaşuk-Kaşık
Goyun-Koyun
Gara- Kara-Siyah
Gara Lastık-Lastik Ayakkabı
Ganşamak-Hurda Olmak
Gözer-İri Gözlü Elek
Galbur-İri Gözlü Elek Saman Toz Ayırır
Goca-Eş
Gocamak-İhtiyarlamak
Goca Karı- İhtiyar Kadın
Güveyi-Damat
Göynek-Yakasız Gömlek
Göbel-Küçük Çoçuk
Gütmek -Hayvan Otlatmak
Germeç-Uzun Avlu Sırığı
Geyle-İki Kişi İle Yük Taşıma Salı
Gıcık-Söz Ve Hareketlerinde İnsanı Sıkan
Gazoca-Gazla Yanan Ocak
Gaya-Kaya
Gabak-Kabak
Gunpir- Küçük Patates
Gama- Büyükce Tahta Çivi
Gazıklo- Yer Adı
Gazaya-Toprak Ufalayan Tarı Aleti
Garı-Karı
Gız-Kız
Gayın-Kayın Kayın Birader
Gurşun-Kurşun
Gasnak-Elek Kalbur Tef Çenberi
Gayıp- Kayıp
Gaza-Kaza
Gazma-Kazma
Gırk-Kırk
Gırklık- Koyun Yünü Biçme Makası
Gülük-Kuluçkaya Gelmiş Tavuk
Güvlek-
Gamış-Sulak Yerde Yetişen İçi Boş Bitki
Gızgunluk
Gaz Lambası
Gebe- Hamile Kadın
Gavur-Yabancı Ülke İnsanları
Gaygana
Gambur-Kambur
Guşak-Kuşak
Güçcük- Küçük
Göveç- Güveç
Gazan- Kazan
Gümele- Küçük Annesini Emen Yavru Hayvanları Konan Yer
Gaga- Kuş Tavuk Agzı
Galbur-
Galas-Kalın Tahta
Gavur-Müslüman Olmayan Dinsiz Olan
Gebre-
Gem-Atın Ağzına Vurulan Demir Alet
Gerdek-
Gergü-Küçük Destek Ağacı
Gını- Bıçak Kabı
Göbel-
Gömü- Toprak Altındaki Değerli Şeyler
Gapan- Kuş Tutma Aleti Tuzak
Gabut Bezi- Pamuklu Düz Dokuma
Gayık- Kayık Kızak
Gumar- Para Karşılıgı Oynanan Oyun
Gıyma-Çekilmiş Köftelik Et
Gırsaç-Sıcak Demiri Tutma Aleti
Gayseri-Kayseri-
Gars-Kars
Gırşehir-Kırşehir
Gastamonu-Kastamonu


( G Harfi Hem Köyümüzü Hemde Yöremizi Çok Seviyor Çünkü
Kendi Vilayetimizin İsmini Bile Gastamonu Diye G İle
Söylüyoruz Böyle Olunca Neden G Harfi Köyümüzü Sevmesin)

H

Halaba- Haliloba
Harhal- Büyük Çuval
Halva- Helva
Helke- Kova
Hıyar- Salatalık
Hol- Fol- Aldatma Yumurta
Herif- Adam
Hela- Tuvalet
Hoplamak- Bir Yerden Atlamak
Ha- Evet Anladım
Hamaylı- Muska
Hutun- Bal Kovanı
Haremlik- Kadınlar İçin Ayrılmış Yer
Handan- Şen Her Şeye Gülen
Hapaz Avuç Dolusu
Hekil- Anbar
Hayat- Üstü Kapalı Sokak Kapısı İle Merdiven Arası
Halat- Kalın İp
Hallaç- Pamuk Atıcısı
Hamarat- Becerikli Elinden Her İş Gelen
Hamut- Atlarda Boyun Halkası (Koşum
Hane- Ev
Har- Ateş
Herek-
Heybe- Deri Veya Çuldan Egere Geçirilen Torba
Hır Gür- Kavga Gürültü
Hıyar- Görgüsüz Anlayışsız Kaba Saba
Hızar- Su İle Çalışan Büyük Bıçkı (Tahta Biçer)
Hımar- Eşek
Huni- Sıvı Dökmek İçin Ağzı Geniş Aşağısı Dar Malzeme
Harp- Savaş
Hapçeken-
Hapçeki
Halka
Helke- Bakraç

I-İ

İnek- Sıgırın Dişisi
İki Canlı- Hamile Gebe
İç Güvegi-Evlendiginde Kadın Evine Gitmek Yerleşmek
İbrik- Su Dökmeye Yarayan Kuluplu Emzikli Kap
İtdirsegi- Gözün Kenarında Çıkan Çıban
İhtiyaç- Dağdan Musadeli Kesilen Ağaç Kereste
İt- Köpek
İstifar Etmek- Kusmak
İdare- Gaz Lambası Fitilli
İnek Kömüşü- Mandanın Dişisi
İskemle- Sandalye
İbi- Hindi

K

Kıyak Geçmek- İyilik Etmek
Kürtün- Karın Bir Yerde Birikmesi
Kömüş- Manda
Kesmük Harmanda Tüm Ekinin Kalıntısı
Kemre- Hayvan Gübresi
Kıt- Az
Kelem- Lahana
Kuşak- Kadınların Beline Bağladığı Dokuma
Kütük- Orman Tomruğu
Koza- Mısırın Boş Ağacı
Küçük- Ufak
Kazma- Bağ Bahçe İşinde Kullanılan Alet
Külük Kazma- İki Taraflı Büyük Kazma
Kiren- Kızılcık
Karakaçan- Eşek
Kelp- Köpek
Kesim- Ormandan Devlete Kesilen Müsadeli Odun
Kirman- Yün Eğirme Aleti
Kırklık- Koyunun Yününü Biçme Makası
Kese- Bez Para Çantası
Kerpiç- Çamur Saman Karışımı Pişmemiş Tuğla
Kes Çiti
Kozalak Çam Ağaçlarının Meyvesi Ve Tohumu
Kalas Kalın Uzun Tahta
Keser Ağaç Yontma Aleti
Kantar Büyük Omuz Terazisi
Kor Tamamen Sönmemiş, Kömürleşmiş Odun
Kalem Aşısı
Kandil Zeynin Yağı İle Yanan Aşık Veren Aydınlatma Aleti
Kapan Kuş Tutma Aleti, Tuzak
Kaput Bezi Pamuklu Düz Dozuma
Kara Elmas Maden Kömürü
Karayel Kueybatıdan Esen Rüzgar
Kayık Kızak
Kasnak Kalbur Tef Çemberi
Kaz Büyük Su Kuşu
Kındap
Kısır Doğum Yapamayan, Çocuğu Olmayan
Kıymuk
Kile Tahıl Ölçü Birimi
Kundura İskarpinden Ağır, Ökçeli Ayakkabı
Kulp Sap(Kapların Tutacak Yeri)
Kumar Para Karşılığı Oynanan Oyun
Kuma Aynı Erkekle Nikah Altında Birden Fazla Kadın
Kümes Tabuk Vb Hayvan Barınağı
Künk Kiremitten Yapılan Su Yolu Borusu
Katık Samırsaklı Yoğurt
Kiraz-Kiraz
Kürek-Kürek
Katip-Katip
Keklik-Keklik
Kelek-Kelek
Kömüş-Kömüş

L

Lakap-Birkimseye Asıl Adından Ayrı Olarak Aynı Adı Taşıyanlara
Ayırt Etmek İçin Bir Niteligini Ön Plana Çıkarılarak
Daha Sonra Takılan Takma Ad.

Lohusa-Yeni Dogum Yapmış Kadın
Löküs-Detaylı Gaz Lambası

M

Musaf-Kuranı Kerim
Mefta-Ölü
Morul-Marul
Meymenetsüz
Mektep-Okul
Misir-Mısır
Mator-Traktör
Mıklama-Kıyma Ve Üzerine Yumurta Kırılan Yemek
Mık-Çivi
Manda-Mandanın Erkeği
Malak-Manda Yavrusu
Mecal-Güç Kuvet Derman
Mecali Kesilmek-Gücü Kuvveti Azalmak

N

Nalbant-Eşek At Öküz Lerin Ayaklarındaki Nalı Çakan Veya Değiştiren Kişi
Nallı Anşa-Eşek
Nakliye-Devlete Kesilen Keresteyi Depoya Taşımak
Nadul-Ürgendirenin Ucundaki Ucu Sivri Çivi
Nine-Nene

O

Orak-Ekin Biçme Aleti
Oyma-Bacanın Yanında Ağzı Açık İçine Cezve Fincan Konan
Dolap Veya Raf
Oklaaç-Hamur Açma Aleti
Ocakbaşı-Ocak
Ok-Arabanın Koşulan Ön Dingilden Gelen Koşumu

Ö

Örs Çekiç- Tırpanı Keskinleştirmek İçin Kullanılan Aletler
Öğürmek-İstifar Etmek
Örük- Erik
Örtme-Küçük Baş Hayvanların Dam Veya Ahırı (Koyun-Kuzu)
Öllünün Körü-Kızmak Sinirlenmek

P

Poğ-Kadınların Önüne Taktıkları Peştemal
Postal-Uzun Askeri Ayakkabı
Potlak-Çoçukların Tabanca Yerine Kullandığı Oyuncak
Peyindir- Peynir
Buğar- Pınar
Pıtana-Patetes
Pıtana Kuyusu-Patateslerin Kış Aylarında Donmaması Ve Bozulup
Filizlenmemesi İçin Toprağa Kazılan Kuyu
Palan-
Pür-Çam Ağacının Yaprağı
Peştemal

R

Raf-Yaşmak
Ramuk-Ramörk

S

Samanlık-Saman Konan Yer
Sundur-Arazi Sınırı
Sardumak-Arkadaş Olmak Fikirleri Uyuşmak
Sürgü-Tahta Kilit
Somak-Mısır Koçanı
Suruk-Uzun Değnek(Ceviz)Düşürmek İçin Kullanılır
Su Dökmek-Küçük Abdes
Sıçan-Fare
Sini-Büyük Tepsi
Sulu Sepkiğen-Karla Karışık Yağış
Sümsük-Pis Boğaz
Sırık -Uzun Sopa
Semer-At Ve Eşek Yük Taşımak İçin Yapılan Üstlük
Sap-Ekinin Dene İle Samanı Ayrılmamış Hali
Sal-Kollu Taput
Sahın
Sergen-Raf
Saban-Tarlayı Alt Üst Etme Aleti
Sığ-Dam İle Ev Arası Boşluk
Selamet-Ferahlık Düze Çıkmak
Samet-Yeni Gelin Olan Geline Yapılan Tören
Sedir-Evlerde Oturmak İçin Yerden Yüksek Yapılan Oturma Yeri
Sebat Etmek- Evlendiği Yerde Durmak Uyum Sağlamak
Saka-Su Dağıtan Kişi

Ş

Şalgam-Yer Elması
Şeker Gübresi-Suni Gübre
Şenlik-Eğlence
Şapga-Kasket
Şerit- Odun Dilme Makinası
Şerit-Miydede Oluşan Kurcuk Lavra
Şamar- Tokat
Şilte-Şilte- ( )
Şaranpul- Çit Avlu Avlo

T

Tekavüt- Emekli
Tufan-Şiddetli Rüzgar
Tüh-Yazık Oldu
Tomruk-Biçilmemiş Kereste Odunu
Tot-Çoçukların Oyun Oynadıgı Sopa
Tafra-Kaba Davranış Çalım
Mer-Küçük Çoçukların Oyun Sopası
Tirit-Bayat Ekmek Yemeği
Tiril Tiril-İnce
Tosbağı-Kaplınbağı
Takat-Ğüç Derman
Teskere-İki Kişi İle Yük Taşıma Salı
Tırmık-Kesilen Ekini Toplama Aleti
Tokmak-Ağaçtan Yere Kazık Çakma Aleti
Tırpan-Ekin Biçme Aleti
Tez-Çabuk
Tez Gel-Çabuk Gel
Tacir-Hayvan Alım Satımı Yapan Kişi
Tapla-Yemek Yeme Aleti
Tepsi-Küçük Sini
Teke-Erkek Keçi
Tabaka-Tütün Saklama Kabı
Testere-Odun Kesme Dilme Aleti

U

Urba-Gelin İçin Alınan Giyim Malzemesi
Urgan-İpin Uzun Ve Kalın Olanı
Uçgur-Eskiden Lastik Yerine Kullanılan İp

Ü

Ürgendire- Hayvanları Salmak İçin Kullanılan Uzun Sopa
Velasıl Kelam-Özü(Sözün Kısası)
Velet-Küçük Çoçuk

Y

Yal-Köpek Yiğeceği
Yel-Rüzgar
Yel-Beldeki Ağrı
Yalak-Hayvan Su Kabı
Yemeni-Kadın Baş Örtüsü
Yaban-Uzak İller
Yabani-İnsana Yaklaşmayan Çekingen
Yüklü-Hamile
Yüklük-Yatak Yorgan Konan Dolap
Yeni Yetme-8-16 Yaşındaki Çoçuklar
Yarım-Tahıl Ölçü Birimi (18)Kg
Yarım-Noksan Eksik
Yonga-Odunun Küçükleri Ufalanmışı
Yaba-Harmanda Sapla Ekini Ayırma Aleti
Yukarba-Yukarıoba
Yımırta-Yumurta
Yaşmak-Raf
Yayık-Sütten Yağ Çıkarmak İçin Kullanılan Alet
Yastık-Sap Arabasının Ön Dingili Saga Sola Hareket Mekanızması

Z

Zemheri-Kışın En Şiddetli Zamanı
Zoba-Soba
Zelzele-Deprem
Gıcı- Çam Kozası
Mayıs- Taze Hayvan Gübresi
Üşenmek-Tembellik Yapmamak
Avuz- İnek Dızaladıktan Sonraki İlk Südü
Temek-Ahır Dam Pençeresi
Sıpa- Eşek Yavrusu
Dızağı-İnek Yavrusu
Ulumak-Köpeklerin Cılız Cılız Uzun Uzun Bağırması(Uluması)
Postaki- Koyun Kuzun Derisinden Yapılan Namazlık Seccade
Namazlık-Seccade
Gamçı-Kırbaç
Hamlamak-Alışık Olmadığı İşta Çok Yorulmak Bitkin Düşmek
Çiğ-Çabuk Yorulmak Uzun Zamandır Yapmadıgı İşte Zorlanmak
Çiğ- Soğuk Günlerde Otların Üzerine Düşen Beyaz Kar Imsı Madde
Ğovşamak-Boşalmak Çıkmaya Yüz Tutmak
Demden-Az Önce
Tömbeki-
Peşkir-El Yüz Havlusu
Gavut-Ahlat Kurusu Unu Ve Undan Yapılan Yiğecek
Dün-Bir Gün Önce
Iccak-Sıcak
Soymuk(Yalamuk) Çam Ağacının Kabuğun Altındaki İnce Yenimsi Madde
Minder-Sedir Ve Yere Serilen Genellikle İçi Eski Çuldan Yapılmış Dört Köşe Şilte
Çilte-
Yürek-Kalp
Çemek-
Nadul-
Nal-Hizmet Hayvanlarının Ayagına Çakılan Demir
Sıntıraç-Nalbatların Hayvanların Ayagını Düzelttiği Tahta Saplı Çift Taraflı Keskin Biçak
Satır-Demirden Kendinden Saplı Çıra Koza Kesme Aleti
Tiliz -Keten Çuval
Eşelek-Elma Armut Gibi Meyvelerin Yenmeyen Kısmı
Araba-Otomobil
Çıldır-Baltasız El Yardımı İle Yapılan Odun
Sakızlo-Maki Yılgın Türükısa Bodur Ağaç
Yılgın-Ekseri Dere Ve Su Kenarıında Bulunan Maki Türü Ağaç
Gamiş-Göl Kenarında Yetişen Semer Yapımında Kullanılan Otsu İçiboş Ağaç
Düdük-Korna Koleksion
Ğüvlek-Yayık
Desti
Kağnı
Sap Arabası
Dörttekerlekli
Araba
Nakliye
Kesim
İhtiyaç
Kirmen
Upruk-İbrik
İleyan-Abdes Alma Kabı
Elemee-Elini Sürme DokunmaDarakdalı-Nana Gillerden Ğüzel Koku Veren Tarhanaya Katılan Bir Bitki
Kara Çcember- Siyah Tülbent
Ak-Cenber- Beyaz Tülbent
Hoşaf- Elma Armut Kurusu
Hoşav- Pişirilmiş Elma Armut Kurusu
Pestil- Erik Elma Gibi Meyvaların Mermalatımsı Şırasını Güneşte Kurutularak Yapılan Yiğecek
Çakmak Taşı- Düven Altına Çakılan Keskin Taşlar
Sergen Gezen- Fare
Rahmet-Yağmur
Gidişmek-Kaşınmak
Boğaz İçinde Kavga Var- Yemek Yemek
Okka- (1.20)Gr Ağırlıgındaki Ağırlık Birimi
Ovalamak-İki El Arasında Avuç İçinde Ezmek
Oluk-Tomruktan İçi Oyularak Yapılan Su Tutma Kabı
Sedir -Evin Yüksek Oturma Yeri
Çıkarma-Genellikle Evlere Bitişik Odun Koyma Yeri
Çamdu-Samanlık Örtme Gibi Çatı Veya Çatı Altı
Gayar-At Ve Eşeklerde Aynı Nalı Yeniden Çakma Tazeleme
Çam Çakal- Bir Kuş Türü
Kara-Siyah
Kapkara-Simsiyah
Hızar-İki Kişi İle Odun Kesme Testeresi
Kara Saban-Çift Sürme Aleti
Küllük-Genellikle Evin Arkatarafı Ocaktaki Küllerin Atıldığı Yer
Çökelez-Sincap
Gındap-Sağlam Kendir İpi
Çufalduz-Çuvalların Ağzını Dikmek İçin Kullanılan Çok Büyük İğne
Hora Geçmek-Yerinde Geldi Makbule GeçtiYamalık- Yırtılan Elbisenin Tamiri İçin Konan Parça
Yaslahaç-Ekmeklere Şekil Vermek İçin Kullanılan Alet
Zahra-Hayvan Yiyeceği(Kavun Karpuz Kabugu)
Gavlamak-Yüzülmek Soyulmak
Zıngıldamak- Sallanmak Sarsılmak
Şipşibi-( )


İsimlere Hitap Şekilleri


Ercep- Recep
İrecep- Recep
Iramazan-Ramazan
Cemel- Cemal
Mıstık- Mustafa
Sımayıl- İsmail
Abduş- Abdullah
İbram- İbrahim

Küçüklerin isimlerinin sonlarına takılan takılar

Memetcik
Ahmetcük
Ezizcik
Cemilcük
AyşecikErkeklere Yönelik Hakaret içeren Sözcükler

Ahmak
Angut
Velet
Göbel
Nevrüdönük
Şöhret
Galas
Ayu
Arsuz
Fırıldak
Fışkı
Gavur
Fırlama
Lan
Hıyar
Meymenetsüz
Sümsük
Aptal
Hergele
FeşelKadınlara Yönelik Hakaret içeren Sözcükler

Çirşefşöhret
Gız
Şillik
Zilli
Süprüntü


Derleyen:Hakkı SÖZEN,Berat SÖZENDUA ve BEDDUALAR


Elin golun dert görmesin...
*Allah bin kere razı olsun...
*Allah belanı versin...
*Şart osun goman...
*Düğününde galburnan su daşırın...
*Allah senin iki gözün kör olsun...
*Allah elin golun dutmasın...
*İnşallah meymanatından bulursun...
*Ömrün uzun düğünün güzün olsun...
*İki gözün önüne aksın...
*Gidişin olsunda,dönüşün olmaın...
*Duttuğun altın olsun...
*Alah sevdiğine kavuştursun...
*Allah oğul balı yedirsin...
*Allah elin golun ağrımasın...
*İnşallah çoluğundan çocugundan bulursun..
*Allah benden beter ol emi!!!...
*Allah ayağına daş dolaşmasın..
*Allah kesene hızır uğrasın...
*Gençliğine doymayası...
*Hortlayıpda hortlayası...
*Şart olsun vermem...
*Anandan doğduğuna pişma ederim...
*Ölünceye kadar alkış ederim...
*Boyu devrülesi
*Tepe üstü gidesi
*Kağış kağış yıkılsın...
*Gebere kalası
*Olum güle güle git,güle güle gel...
*Ölülerinizi ayımı gomdü
*Ölenneriğinizin canına deysin...
*Allah gara kaşlı,Gara gözlü gız versin..
*Allah cennet yüzü görme...
*Bacanızda baykuşlar ötsün...
*Ocağı sönesi..
*Ziyada olsun...
*El öpenlerin çok olsun...
*Beni yaktın allahda seni yaksın...
*Allah bereket versin...
*Güle güle gullan...
*Allah nolduğun bilinmesin....
*Allahdan dileirn yılan gibi süürn emi...
*Yatacak yer bulmayası...
*gavuştan yıkılassı
*gönü çardaga çıkası
*meymenetini gorme
*devrülegalasıca
*dedeçıkasıca
*canınıyiyiptenyiyesiceBAZI DEYİMLER

Göç kalkarken golan dokumak...
Zarıl zarıl ağlamak...
Yağmur olsa el tarlasına yağmaz...
Danayı yüzüp kuyruğuna getirmek...
Öküz altında buzağı aramak...
Keyfinden gıç atmak...
At üstünden arpa biçmek...
Darıldığı dağa oduna gitmemek...
Pire için yorgan yakmak...
Avucunu yalamak...
Acı alma tokmağı gibi...
Eşek alıp beygir satmak...
Elin hamuruyla erkek işine karışmak...


Şivemizle yazılmış asker mektubunu okumak için tıklayınız.


ŞİVEMİZ İLE YAZILMIŞ
ASKER MEKTUBU İÇİN
         TIKLAYINIZ