ANAM HATCEYE

          Gız ana, esger ocağına teslim oldum. Emme şindiden özledim. Iccak hamurlu ekmeğe inek yağını çalıp yimeyi özledim.Burda her şey va. Yemek iyi,yatak iyi, emme bizim yapodan yer yatağını dutmaya. Bi gaç gece yadırgadım, lekin şindi alışdım,uyuyon gayrı.

      Bi de tarana çorbası bizimkine benzemeya. İçinde darak dalısı mı yokdu nedü, dadı bi hoş be ana.

       Ağşam olunca nöbette yulduzlara bakıyon, maşallah davar sürüsü gibi parlaya. Yulduzların içinde de ay, Soru Şevketin İsmet Gıza benzeya.

       Sakar ineğe tevatür bak ana.Bi de beygir gunnayınca gatırını iyi paraya sat.Esger dönüşü masrufumuz böyük olacak.

       Bubam da sağ olsaydı,beni esger elbisesi içinde göreydi,neydelim gader ana.Esger elbisesi dedim de,vedükleri pantulun içine benden başka iki esger daha sığıya.Bi potin vedile,biri 42 nümere,ötekisi 45 nümere, benim ayaklarım ise 40 nümere. Bu yüzden eğitim alanında seyidemeyon.Yüzün yüzün çapayken iyi çapıyon da,götün götün çapamayon be ana.

       İşte böyle datlı anam. Bu esgerlik de  biter be,vatan borcu seve seve yapacoyuz vamı çaresi?

        Gız ana,beni sakın mekdupsuz bırakma emi.Topal Osman’a, Mıkdar Goparan’a, Böyük Aza Gevreğe, Gara Mıstana,Öğretmen Bey’e ve bütün tanuduklara baki selamlar.

       Ellerinden öperin canım anam.

                                                                                 Oğlun

                                                                    Esger Kemil GABAKCI               
       OĞLUM KEMİL

       Mekdubunu aldım. Neyle sevindim bi bilsen. Şerif Gızın Kel Murad götüdü mekdubu. İsmet Gız da okuyvedi.

       Sakar ineği merak etme, etden her yeri patlaya. Gatırda ecük daha böyüsün öyle satacayın. Goyunları gırkdudum. Tam beş gat yatak doldutdudum. Beş de yorgan dikdümeye vedim. Hani öte köydeki Halime Gız yorgan dikiya  ye, hah işte o dikivecek.

        Ah oğul, orada Mıkdar Goparan olsaydı, bi torpil yapa o potinleri deyüşdürüdü . Biliyon onun golu uzundu.Neyse idare et beki.

        Sorma Kemil;

        Şisegalası touklara, bi gıran geldi hepisi de öldü. Helesinki gara touk gülük oldu da yedi tene civci çıkardı. Onla iyi böyüya şeytan gulağına guruşun.

         Küle çörek gömdüm, şeere satmaya eleteceyin. Neşet Emmin bi münübüs almış, hır hır ediya çalışmaya. Sordum,” Neşet bu münübüs neye çalışmaya” deye.

        Dedi ki :

        Ana bu münübüslerin  hepsi souk havada çalışmaz, bunna anasırdan böyle dedi.

         Gök dana zapdolmaz oldu, deri gün bazara eletip satacayın. Parasını da Zireet Pangası’na üzere goyacayın. Sen gelene gada epey üzer işle.

          Oğul ;

          Köyde başga yaramaz havadis yok, herkes iyile. Tanudukların da hepisinin ayru ayru selamları va.

           Allaha emanet ol oğul...

                                                                                     Anan

                                                                            Hatce GABAKCI          GIZ ANA
      
         İsmet Gıza olan sevgüm burda Garaçomak deresinin seli gibi coşuya. Nedeceğimi şaşudum.

         Deli tayı,çayıra uzun bi zencirinen örklesin dura. Emme benim göynüm örklenmeya, zapdolmaya be ana.

          Yanıyon gız ana,Kör Sadığın arpa tarlası gibi yanıyon. Elegüne garşu ever beni ana. İsmet Gızı alıve gitsin. Alıve de başta Kemelcük olmak üzere herkes gısgansın. “Tarlada darısı yok, evde garısı yok” demesinne. Hem İsmet Gız bize yakuşu.

          Ne derdi rehmet olası didem;” Öküzü bildük, kömüşü duyduk yerden al” demez miydi.

           Ağşam olunca, gendü gendüme Saidem türküsünü söyleyon. En çok da şurası sarıya gız ana.

                        “Saidem Saidem otu dizime

                          Sürmelemi çekeyin ela gözüne

                          Uyma da dedim uyuvedin elle sözüne

                          Top zülüflü Saidem otu dizime.”

           İşde burayı söyleyon söyleyon, ağlayon be ana.

            Gayrı tak dedi canıma, anam gara gözlü anam alıve şu İsmeti, ben de soru çam çırası gibi yanmayın gayrı.

            Bi hefte sonu dışaru çıkduk, Alayın yanunda göl va, orda yunduk, malak gibi yatuvedik göle, bi sardı bi sardı sorma gitsin.

             Daha fazla yazamayon, dedüklerimi unutma gözel anam benim.

             Tüm tanuduklara selam ederin, ellerinden hörmetle öperin.      

            

                                                                      Oğlun

                                                                 Esger KEMİL
  
       GARA GÖZLÜ DANAM

       Mekdubunu aldım; ağlaya ağlaya diynedim. Eee oğul, İsmet Gızı gelin olarak ben istemeyon mu seki. Yayuğu iyi çalka, ineği iyi sağa, evi temiz duta, tentene yapma da geliya elinden daha ne arayın. Böyle hamarat gızı kim gelin olarak isdemez.

         Beni düşündüren bubası, bubası olacak o herif ecük para canlusudu. Başlık parasını çok isdeyverüse şaşuruz valla.

         Gine de üzülme oğul, Bayrakturogilin Nütfiyecüğünen gızı isdemeye giderüz. Nütfiye’cük lafını sözünü iyi bilü. Aman oğulcuğum göle möle girme, boğulu moğulusun Allah esirgeye sona ocağımız söne.

         Ah oğul sana acı bi haberim va;

         Kömüşcü Alinin düğünü oldu, düğün gecesi damdan böyük bi gürültü geliya, Alicük hemen seyirderek dama iniya, bi de ne görsün kömüşle yıları gırmış, muruşa dutuşmazla mı. Biliyon Alicük kömüşlere diri bakadı. Kömüşleri ayuruyon deyeyken kömüşün boynuzları Ali’cüğün ganına girivesin mi, rahmet olası hemen orada can vemiş. Kimin neğada yaşacağı belli olmaya, onun için her şeyin hayırlısını isdemeli.

         Ey maaşallah gelin gız da bi ağıt yakmış, herkesin ağladuğu gibi dağ daş, gurt guş hep ağladı.

         Ağıttan aklımdan galanını yazduruveyon mekduba;

         “Bu günün adı Cuma

           Gız hamama varınca [ben terbiyesizim] yuma,

           Benden vasiyet olsun kömüşcüye vama,

           Gonman guşla gonman, dalım yok benim,

           Anadan bubadan yarim yok benim.”

         Bu ağıt daha uzundu emme aklımda galanı bu. Sen üzülme oğul, İsmet Gızı en gısa zamanda isdeceyüz. Esger dönüşü allı şallı, çift doullu bi düğün ederüz yedi divan duya. Hayırlısı deyelim oğul, hayırlısı deyelim. Hele şu esgerliğin bi bitsin.

         Selam eder, gözlerinden öperin.

                                                                           Anan       

         ANAM BENİM
       
         Acı habarı yazan mekdubunu aldım. Hem sevindim, hem de üzüldüm.

         Ali Ağama ağladım, gece zabaha gada ağladım. O kömüşleri ne sevedi. Fil bile o kömüşlerin yanunda ufak galudu, demi gız ana. Gelinde zıkı seviyomuş Ali Ağamı, hemen ağıdı dökdürüvemiş baksana.

         Nütfiye aplam becerüklüdü, dutduğunu goparu, o işin içinde olunca gorkmayon gayrı, şindi ferahladum.

         İsmet Gızın bubası eksi meksidü emme, merhemetlüdü ondan gorkma ana. Hem beni de seve. Gece uyuyamayon, ne vakit gözlerimi gapatsam hemen İsmet Gızı görüyon. Çarşuda yanımdan bi gız geçse İsmet Gız sanıyon, bi seviniyon, bi seviniyon sorma gitsin.

         Gantinde bütün esgerle teyip çaluyoz. Sesi gözel olanla, türkü söyleya. Gara Ay deye bi garı, Gel Teskere deye bi türkü söyleya herkes onu diyneya. Bana da hiç sarmaya. Ben de inadına

“Hozurdaya Aşağımaret arusu

  Seyre çıkmış gözellerin sürüsü” deye, türkümüzü eli gulakdan bi çekiyon bütün esgerle ağzu acuk diyneya.

Anam benim, eğer İsmet Gızı alamazsam, aşağı tarlanın ayocundaki aluca asarun gendümü, bak vallahide asarun, tallahi de asarun şaka etmeyon bilmiş ol. İsmetsüz yaşamak haram bana, bunu böyle bil datlı anam.

Tüm tanuduklara ayru ayru selam eder, ellerinden öperin.

Ha, Nütfiye aplama da selamımı unutma sakın.

                                                                                

                                                                           Oğlun

                                                                       Esger Kemil        


              OĞUL
              Büezki mekdubun çok üzdü beni. Sen ana yüreği nedü bilü müsün? Bilmezsin bilmezsin. Bi daha öyle acıklı mekdub yazma, dayanamayon. Okuyayken bi hoş oluyon.

              Lan, bi gız içün insan gendünü asa mı deli misin nesin sen? Esgere gideli aklında bi hoş olmuş besbelli. Aklını başına devşir e benim salak oğlum.

               Nasipse olur, biz gayret edeceyüz tabi, emme herşey nasibe bağlı, bunu sen de biliyon öyle değil mi ?

               Nütfiye aplan İsmet Gız’ın bubası Soru Şevketinen gonuşmuş, bek eksilik edeceğe benzemeya. Emme bu Soru’nun bek  sağı solu belli olmaz. Bi de Soru’yu Çakır Osmana zıkılatduracayın. Sen beni avara duruya zannediyon, durmayon durmayon, bu işin ardını bıraku muyun gayrı epey yol alduk oğul sen tasalanma.İsmet Gızı ben de senin gada isdeyon tamam mı?

                Ulan oğul, herkesin içinde öyle türkü mürkü söyleme, nazar deyiverü Allah etmesin biyerine bi şey olu. Ah oğul gendüne dikkat et.

                Gışlık nişastayı çiyneyon deye bacaklarım dutmaz oldu, çok yorulmuşuyun emme nişastamızı da gurudup elekden geçüdüm, torbaladım, o teleşe de gakdı aradan. Bi de siyezden bulguru Gavasbaşının Abidin Bey’in su deymeninde yardurabülüsem bek işim galmaya. Sen olmayınca zorlanıyon emme neydiyin. Allah böyük sağ salim dönünce bütün yorgunluğum geçe unudurun boş ve.

                 Şindilik söyleyeceklerim bundan ibaret, başga deceğim yok gendüne iyi bak oğul. Öteki esgerlere de selam eder, gözlerinden öperin.

                  Allaha emanet olun. Galın sağlıcakla.

                                                                                           Anan
 
    GIZ ANA
 
    Mekdubunda deyosun ki, bi gız içün ölünü mü? Ölünü ölünü, bunu sen anlayamazsın, beni benim gibi seven anla bunu iyi belle bi daha da bi gız içün ölünü mü deye lakırdı etme.

   Gız ana, geçen gün haksız yere gomutandan bi zopa yidim bi zopa yidim sorma, gonuşmamı anayamadıla ben de zopayı yidim. Neyle olduğunu anadayım bana hak ve.

   Geçen gün bölüğün etrafına gazuk kakılacak dedile, dört kişi bizi gazuk kakmaya ayırdıla. Ben gazukları kakayken tokmağın güçcük olduğunu fark etdim, yanımdaki arkadaşım Şinasicüğü böyük tokmak götü deye yolladım, tam bu sırada gazuğu yerine kakdım, Şinasicüğe bağırdım “Götüme; gazuğu kakdım, götüme; gazuğu kakdım”deye, o sırada gomutan geldi terbüyesiz herif deye bana çaldı tokadı, çaldı tokadı.

   Allasen söyle ana, bende gusur va mı. Neyse bunları boşverelim gine İsmet Gızdan anadalım, eğer bubası vemeyon derse gaçurun ben de, o zaman vallahi yedi divana rezil olu o Soru Şevket, yaparın bu işi o Soru Şevket rezil olu, ben de yedi divana nam saların, gerisini onla düşünsün benden günah gide. Biz adam gibi isdeylim de onla vemesinle bakıyın. El mi yaman, bey mi yaman görele günlerini.

   Neyse, izine gelince bunları uzun uzun gonuşuruz. Bi de izine gelince Vakıf Hamamı’nda göbek daşında bi basturmalı ekmek yapdurup yiyceyin, yanınada turşuyu godumm mu, besdili de ezdim mi, ne sara be. Bol soğanlı basdurmalı ekmek tütüya gözümde.

   Mekdubuma son vereyken tüm hısıma akrabaya, tanuduklara selam ederin.

   Hoşcagalın.

                                                                                          Oğlun

                                                                                         Kemil
 
     OĞULCUĞUM

     Evvela mahsus selam eder, hasretinen gözlerinden öperin. Bizleri sorasan hamdolsun iyiyüz.Hasta sökel yokdu.

     Zopa yidim deye üzülme oğul, esger ocağı ora, zopa olmayınca siz zapdolumusunuz. Zapdolmazsınız  zapdolmazsınız. İzine ne vakit geliyon habar vede sevdüğün yemeklerden yapıyın. Gırmuzu bi horuz besleyon sen gelince kesdüreceyin. Başga istedüğün bi şey olusa yazıve hemen hazırlayın.

    İbici Osmanla mevlüt okutduracakla, zabolu, Pekize Halagınan paklava yazıyoz, paklava yazayken senin de sorumburmayı çok sevdüğün geldi aklıma, ağlamışıyın be oğul. Zor, hasretine dayanamayon emme nediyin...

    Geçen gün şeere gitdük. Pekize Halan güçcük oğlu Hasancuğa guruşun dökdüdük. Pirecüklerin Hefiz Hanım guruşunu döküvedi, para bile almadı. Ne derin hoca Hefiz Hanım, hemen nazarı çıkardı. Guruşun su gabının içinde göz göz oldu. Soğan, sarımsak gabukları gabın içinde mis gibi gokdu. Hasancuk şindi donuz gibi, maşallah göve daş atıya kerata. Tebi ara sıra da hasüde içümeyi ihmal etmeyoz.

    Oğul gara sevdaya filen dutulusun Allahetmeye, ecük aklına dene ve, akıllı ol. Öyle gaçurun deye de sağda solda dangırdama, ne derle :”Çok dangırdama dağın zabısı vadu.” Bu işle gıcırım boğmaya götürülmez. Acele işe şeytan garuşu, yavaş yavaş hallederüz tasalanma hele tasalanma.

    Cümlenize selam eder, sağlıklı günle dilerin.

    Allah’a emanet olun.

                                              

                                                                                   ANAN                                                                                                                                       


             GÖZEL ANAM

             Mekdubunu  alınca  dünyala  benim  oluya seki. Ferahlayon… İzine ögümüzdeki ayın içinde geliyon . Çok helecanlıyın seviçten cak gargası gibi uçuyon. Gelü gelmez deri günü Kürdeşe bazarına gideceyin. Bazarda gezmeyi çok özledim, hem eşi dosdu herkesi görerin hesret giderün.

           Ürfet emmimin, zabut katipliğinden tegavüt oldugunu duydum aslı va mı  ?                                                                                                                                                                     Gız ana, mehgimede işe yarayodu, hiç sevinmedim bu tegavütlüğe, hani gaçuma işi filen olusa dediydim de…

           Beni gayri İsmet’ten ayırmak o gada zor değil, ya İsmet’i öldümeli, ya da bana ölmek gerek.Ana, sen beni anamayan galiba.

           Hesüde , deyince canım istedi. Üsdüne de gızarmış tereyağını dökdün mü ne sara içmesi !

           Bölük de ağır bi daş galdudumudu  geyreğim mi batdı, bilmeyon gaburgam ağrıyya.

Tokdura  da gitmedim.Biliyon canım bekdü benim.Öyle ufak defek hasdalığa boşvörün,geçe nasılolsa.

          Ana;

          Aşağı bahçanın otunu gabalayı Ercepçüğ’e sat gitsin.Bi de o bahçayınan uğraşma.Nasılolsa bıza da yok yidürecek. Canını yolda mı buldun Allasen? Gıcıyı çok topla, bu yıl ayva çok biliyon ayva çok olunca gış da çok olu. Bigaç, çufalda çıra yardu, bi gış boyu yete sana.

          Selam eder, ellerinden öperin. Allaha emanet ol gözel anam.                                                                  Oğlun Kamil
          OGULCUĞUM

          Mekdubuma başlayayken,sana çok gözel bi hevedis veriyin.İsmet’i,Nütfiye aplagınan  istedük.Dedigün çıktı. Soru Şevket eksilik etmedi.Senin ?nacağın İsmet’i vediler. Şeherden goca bi kutu lokum aldım;bi terlik, bi de yaşmak deyeyken epey masruf etdük. Emme deydi,helal olsun! Gayınbuban olacak.Soru Şevket, oğlan esgerden  izine gelince nişanlarını yapalım dedi.Gayınnan olacak Seniye gızın, ağzı va dili yok.Hiç bir çif laf etmedi.Sedece “Kemil’i severin,hayırlı olsun!” dedi.

         Sen izine gelmeden gabı gacağı galaya vedim.Şeerde  Galaycı Şındım deye biri va.Ona bırakdım gapları…

Şabap bi herif Galaycı Şındım.“Sen merak etme ana,iyi galaycuyundu,bu şeherde namım va benim.” Dedi.

         Gapla galaydan gelince zahanları, sıra sıra sergene dizerin, zahanların ortasınada ayaklı tası godum mu ayru bi hava verü eve.

          Evin ögündeki tata darabaları da temir etdürüyün, hiç bi noksanımız gamlasın. Bügez epey iş gördüm, yoruldum emme deydi. Allahdan Soru Şevket, hındı mındı edipde göynümü yormadı.

          Geçen gece, senin gölbez alabekine çemkürmeye başladı.Hemen seyitdim, bide ne görüyün; öküzlerin afurunun altına girmiş, ala öküz de üsdüne basınca başlamış çemkürmeye. Ön sağ ayağı ecük asaya emme, iyi bişeycüğü yok.

          Senin kinot pantulun dizleri esgidiydi ya, onuda Dellal Bazarı’nda Guyumcu Remzi’nin yanındaki Aşık Yorgansız Hakkının oğlu Terzi Hafız’a elettim dizlerine siverilik vurdudum bi görsen yeni gibi oldu. Gelince sanada terzi Dikrana bi dakım elbise dikdürelim. Gavuru iyi terzüdü deye metediyala.

           Başga deyeceğim bi havadis yok, izine gelince her şeyi gonuşuruz.

            Allaha emanet ol gal sağlıcakla.

                                                                           Anan Hatce
ŞİVEMİZLE MEKTUP